2. Ulusal Perinatal Psikiyatri Sempozyumu
19 Ocak 2022

2. Ulusal Perinatal Psikiyatri Sempozyumu ile ilgili Evraklar

Sempozyum BasvuruFormu Ek-1.docx
Sözel Bildiri Başvuru Fomu Ek-2.docx
Sempozyum Proğramı.pdf