overlay

2021 Yılı İzleme ve Değerlendirme Onayı

T.C.

ÇANKIRI VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

.

Sayı :38736506-773.02

Konu :2021 Yılı İzleme ve Değerlendirme

Onayı

 

 

MÜDÜRLÜK MAKAMINA

 

2021 Yılı içerisinde İlimiz ve İlçelerinde bulunan Müdürlüğümüze bağlı birimlerin (Toplum Sağlığı Merkezleri, AÇSAP Birimi, Halk Sağlığı Laboratuarı, Verem Birimi, Entegre İlçe Devlet Hastaneleri, KETEM, Sağlık Evleri, Kanser Kayıt Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezinin izleme değerlendirmeleri ile Toplum Sağlığı Merkezlerine bağlı Sağlık Evleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimlerinin izleme ve değerlendirme (gruplandırma dahil), çalışmalarının ekteki plan, usul ve esaslar

doğrultusunda yürütülebilmesi için, yazımız ekinde unvanları bildirilen personelin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında İlimiz Merkez ve İlçelerine izleme değerlendirmeci olarak görevlendirilmelerini;

Tensip ve takdirlerinize arz ederim.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          e-imzalıdır.

                                                                                                                                                                                                                                                           Uzm. Dr. Oğuzhan AYKURT

                                                                                                                                                                                                                                                                               Başkan1-2021 YILI İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTES.docx
2-2021 YILI ÇANKIRI İL SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME YILLIK PLANI.docx
3-2021 YILI ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAĞLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN BİRİNCİ ALTI AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME PLANI.docx
4-2021 YILI ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAĞLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN İKİNCİ ALTI AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME PLANI.docx
5-2021 YILI ÇANKIRI İL SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SAĞLIK EVİ.xlsx