overlay

ÇANKIRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ‘NÜN 72.VEREM EĞİTİMİ VE PROPAGANDA HAFTASI

      Halkımızın, verem hastalığı (tüberküloz) ve bu hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla, 06-12 Ocak 2019 tarihleri arasında “ 72. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası“ düzenlenecektir. Bu hafta boyunca, ilimiz genelindeki sağlık kuruluşlarımız tarafından halkımızın sağlık eğitimine yönelik olarak çeşitli eğitim toplantıları düzenlenecek ve tüberküloz (verem) hastalığı ile ilgili afiş ve broşürler il genelinde topluma dağıtılacaktır. İlimizde yaşayan mültecilere yönelik Arapça ve Farsça eğitim düzenlenecektir. Ayrıca bu hafta boyunca il genelindeki sağlık kuruluşlarımızda görevli sağlık personelinin hizmet içi eğitimine ağırlık verilerek bu hastalıkla yapılmakta olan mücadelenin daha etkin olmasına çalışacaktır.

     İlçe Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından, ilçe genelindeki okullarında tüberküloz (verem ) hastalığı ve korunma yollarına ilişkin olarak eğitim programları uygulanacak, bu sayede toplum duyarlılığı artırılmaya çalışılacaktır. Askeriye, cezaevi gibi toplu yaşam alanlarında gerçekleştirilecek konferanslar ile tüberküloz (verem) hastalığının görülme sıklığının azalmasına çalışılacaktır.

   Bilindiği gibi; verem hastalığına neden olan mikrop (Mycobacterium tuberculosis ) , hava yolu ile insana bulaşmakta, hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılmakta ve ortama yayılan bu mikrobun solunum yolu ile alınması ile diğer insanlara da bulaşmaktadır. Bu kapsamda ilimizde faaliyette bulunan Verem Savaş Birimi’nde (Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’nde) veremin teşhis ve tedavisinin ÜCRETSİZ olduğu bilinmektedir. Ayrıca tüberküloz (verem) hastalarına yönelik olarak ilimiz genelinde Doğrudan Gözetimli Tedavi programları da uygulanmaktadır. 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                              
Op.Dr.Hüseyin KESKİN
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    İl Sağlık Müdürü