overlay

Kurban Bayramın’da sağlıklı beslenebilmek için neler yapılmalıdır?

                                                                     

 Kurban Bayramı’nda sağlıklıbeslenebilmekiçin neler yapılmalıdır?

» Et, çok yüksek protein içermesi sebebiyle mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturur. Dolayısıyla kurban kesildikten sonra etler dış ortamda ve oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemelidir.

» Kurban edilen hayvan sağlıklı olsa dahi, kesimden çok kısa bir süre sonrakas ve   organlarda  mikroorganizmalar  üremeye  başlar. Bu  nedenle etler ve sakatatlarkesinlikleçiğveyaazpişmişbirşekildetüketilmemelidir.

» Yaşa, yapıya ve sağlık durumuna göre değişmekle birlikte, bir insanın günde ortalama50ila100gramproteinihtiyacıbulunmaktadır.İhtiyaçtanfazlaet tüketmek  böbrekleri yorar,  bu  nedenle  günlük  alınan et  miktarına  dikkat edilmelidir.

» Buzlukta saklanan etler oda sıcaklığında değil, buzdolabında (yaklaşık +4˚C) çözdürülmelidir. Çözdürülen etler asla tekrar dondurulmamalıdır.

»Etin içindeki vitamin ve mineral kaybını önlemek amacıyla et pişirme tekniği olarakzartma yerine haşlama veya fırınlama tercih edilmelidir.

»     Et, demir yönünden  oldukça zengin  bir  besindir.  C  vitamini  ise  demirin vücuttanemiliminiartırmaktadır.Bunedenlekurbanetinitazedomates,biber, maydanoz,limongibiCvitaminibakımındanzengingıdalarlabirliktetüketmek gerekir.

                                                         1.bmp