overlay

ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİLER..!

ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİLER

   Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından “çocuk istismarı ile etkin mücadele” kapsamında sağlık personellerinin çocuğa yönelik ihmal ve istismar konusunda farkındalığının artırılması ve çocuk izlem merkezlerinin tanıtılması amacıyla bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

Ruh Sağlığı Birim Sorumlusu Sosyal Çalışmacı Ali KARATAŞ tarafından verilen eğitimlerin ilk aşamasında aile hekimliği birimlerinde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile Çankırı Devlet Hastanesi, Çerkeş Devlet Hastanesi, Ilgaz Devlet Hastanesi ve Kurşunlu Devlet Hastanesi'nin ilgili bölüm çalışanları eğitime tabi tutulmuştur.

Eğitimlerde çocuğa yönelik kötü muamele, istismara neden olan risk faktörleri, çocukların cinsel istismarı, cinsel istismarcıların özellikleri, istismarın çocuklar üzerindeki etkileri, çocuk izlem merkezleri, bildirim ve yasal mevzuat gibi başlıklarda katılımcılara bilgilendirmeler yapılmış, istismarı önlemek için yapılması ve bilinmesi gerekenler tartışılmıştır.

Eğitimler kapsamında toplam 147 sağlık çalışanına ulaşılmıştır.

  • ahb 1.jpg
  • ahb 2.jpg
  • çankırı dh 1.png
  • çankırı dh 2.png
  • çerkeş dh 1.jpg
  • çerkeş dh 2.jpeg
  • ılgaz dh.jpg
  • kurşunlu dh.jpg