T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

DUYURU..! SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ

Güncelleme Tarihi: 02/03/2018

                                                                                                                  İ L A N
Çankırı Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvurular neticesindesınava katılmaya hak kazananlarınlisteleri ekte yayınlanmıştır.


   İlgili tüm kişilere Tebliğen duyurulur.

  

Lütfen Aşağıdaki Linke Tıklayınız.

sınava katılmaya hak kazananlar.pdf

Op.Dr.Hüseyin KESKİN
İl Sağlık Müdürü