T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 YILI İZLEME-DEĞERLENDİRME DUYURUSU..!

Güncelleme Tarihi: 10/01/2018

2018 YILI İZLEME-DEĞERLENDİRME DUYURUSU

 

Müdürlüğümüz Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzce oluşturulan İzleme-Değerlendirme Ekibince birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmet kalitesini artırmak için İlimiz ve İlçelerimizde bulunan Toplum Sağlığı Merkezlerine bağlı Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimlerinde görevli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını belirleyen Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak altı aylık aralıklarla yılda en az iki kez izleme değerlendirilmesi yapılması istenmiştir.

            Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Performans Değerlendirme Kılavuzu’na uygun olarak Toplum Sağlığı Merkezleri, AÇS/AP Hizmetleri, Halk Sağlığı Laboratuarı, Verem Birimi, Entegre Hastaneleri, KETEM, Kanser Kayıt Birimi ile Çankırı İli Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığına bağlı Çankırı Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin (TRSM) izleme ve değerlendirmeleri için “Yıllık İzleme ve Değerlendirme Planı” hazırlanmış olup eklerde sunulmuştur.


Formlar İçin Tıklayınız.

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN BİRİNCİ ALTI AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME PLANI (1).docx

BAĞLI BİRİMLERİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME YILLIK PLANI (1).docx
GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ (1).docx
AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN İKİNCİ ALTI AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME PLANI (1).docx
2017 yılı Münhal Kadrolar.docx
            

                             Op.Dr.Hüseyin KESKİN
                                  İl Sağlık Müdürü