T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 02/01/2018

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi

 

Görevleri   

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini ilgili mevzuata göre planlama, yürütme ve koordinasyonu sağlama işlemleri, taşra teşkilatının üst yöneticisine doğrudan bağlı olarak sivil savunma uzmanlarınca yürütülür.

  1. İl Sağlık Müdürlüğümüzün, Sivil Savunma Planlarının hazırlanması, güncel halde bulundurulması amacıyla gerekli takipler yapılarak değişen personelin yerine yeni görevlendirmeler yapılacaktır.
  2. Kaynak Sayım Cetvellerinin hazırlanması ve güncel halde bulunması sağlanacaktır.
  3. Sivil Savunma, Afet ve Yangınlar konusunda Eğitim ve tatbikatlar devam ettirilecektir.
  4. Özel Güvenlik Personelinin aylık nöbet listelerinin hazırlanması ve kontrolüne ilişkin koruma ve güvenlik işlerinin takibatı ve denetimi sürdürülecektir.
  5. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve daha sonra yapılan değişikliklerin İl Sağlık Müdürlüğümüzde uygulanması takip edilecek ve yangın önleme tedbirleri denetlenecektir.
  6. İl Sağlık Müdürlüğümüzün Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapılarak, takibi sağlanacaktır.
  7. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü teşkilatı kaldırılarak 17 Aralık 2009 tarihinde faaliyete geçen Afet ve Acil Durum Başkanlığı ve Afet Acil Durum İl Müdürlüğü ile koordinasyona devam edilerek, değişen mevzuata göre faaliyetlerimiz devam ettirilecektir.