T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çankırı Hukuk Hizmetleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 02/01/2018

 Merkezi Hukuk Birimi

 

Görevleri

 1. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 2. İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemleri yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak,
 3. Davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, savunma veya yazışma yapmak,
 4. Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak,
 5. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak,
 7. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,
 8. Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
 9. Disiplin ve hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
 10. İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak,
 11. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
 12. Kurumun Taraf olduğu idari ve Adli davaları yürütmek
 13. Kurumla ilgili hukuki konularda görüş bildirmek.
 14. 113 Beyaz kod hukuki yardım başvurularını takip etmek.
 15. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.