T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özel Büro

Güncelleme Tarihi: 02/01/2018

  Özel Büro

   Görevleri

  1. Makam ile ilgili sözlü ya da yazılı talepleri günlük olarak takip etmek.
  2. Makama gelen telefonları kurum kimliğine uygun olarak cevaplamak ve ilgililere aktarmak.
  3. Makamın tüm iletişim ve haberleşmesini sağlamak.
  4. Yapılan işleri plan ve programa bağlamak, bunların en iyi şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlamak. 
  5. Makamın iş ve işlemlerini yürütmek, emir ve talimatları ilgililere duyurmak ve takip etmek, istenilen bilgi ve belgeleri kurum içi ve dışından zamanında temin ederek makama sunmak.
  6. Makama imza için sunulan yazıları, yazışma kuralları açısından kontrol etmek, varsa gerekli düzeltmeleri yapmak, imzalanan ya da havale edilen yazıları ilgili yerlere ulaştırmak.
  7. Özel büroda çalışan personeli kontrol etmek, çalışmaları düzenlemek, iş veriminin artırılması için eğitim ve gerekli çalışmaları yapmak.
  8. Makam ve özel büronun çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan kırtasiye ve demirbaş malzemeler ile tüketim malzemelerinin sağlanması ve kullanılması ile ilgili işleri yapmak.
  9. Makamın verdiği sözlü ya da yazılı talimatları eksiksiz olarak yapmak.
  10. Makam tarafından verilen diğer işleri yapmak.