overlay

KEYİFLE YAŞ ALIYORUZ

KEYİFLE YAŞ ALIYORUZ

    Doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağlamıştır. Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak anılmaktadır.

    Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve daha kaliteli yaşamalarını sürdürmek, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir.

   Nüfusun yaşlanması sağlıktan sosyal güvenliğe, çevreye, iş olanaklarına, sosyal kültürel faaliyetlere ve aile hayatına kadar toplumun tüm yönlerini etkilemektedir. Bu öngörüden hareketle Bakanlığımız çalışma planlarında yaşlılık ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine özel önem verilmektedir.

   Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2016-2018" , doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda ortalama 81 yıldır. Bununla parelel olarak İlimiz Çankırı Türkiye yaşlı nufus dağılım oranı olarak 3. Sıradadır.Artan Yaşlı nufus beraberinde artan kronik hastalıklar ve sonuç olarak artan bakım ihtiyacını oluşturur. Ülkemiz gibi yaşlı nufusun hızla arttığı ülkelerde bu tür konular stratejik sağlık gündemleridir.  Kronik ve bakım ihtiyacı oluşturan sağlık problemleri ile baş etmenin ana faktörü devletin sağlık kurumlarının nufusu bu etmenlerden korumak ve gerekli koruyucu sağlık önlemlerini almaktır.

          Korunmak için başlıca üç ilke;

  • Yeterli ve dengeli beslenme
  • Doğru fiziksel aktivite ve egzersiz yapma
  • Alkol ve sigara kullanımından uzak durma,

           Kısaca “sağlıklı yaşam ilkeleri” olarak bilinen bu kurallara uyulması durumunda yaşlanma ile ortaya çıkabilecek olan önemli sağlık sorunlarından başarılı şekilde korunmak mümkündür. İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne kadar üzerinde en çok düşündüğü, araştırma yaptığı, türlü çareler aradığı ama bir türlü engelleyemediği gerçek yaşlanmaktır. 
477b1ff0-1ba0-4f1f-a2e3-93a810a40611.jpg