overlay

SAĞLIK TESİSLERİMİZDE TIBBİ VE İDARİ İŞLERİN YERİNDE VE ETKİN YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK ÜZERE YAPILAN, YERİNDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME

BİLGİ NOTU

Müdürlük Makamının 02.05.2019 tarihli ve 17 sayılı ‘’ Denetleme’’ konulu yazılarına istinaden 15.05.2019 tarihli ve 56 sayılı Müdürlük Makamının oluru ile bağlı sağlık tesislerimizde tıbbi ve idari işlerin yerinde ve etkin yürütülmesini sağlamak üzere, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin SARIKAYA başkanlığında 03-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında sağlık tesislerimiz değerlendirilmiştir.Sağlık tesislerimizi ziyaretimiz 03.07.2019 tarihinde Çerkeş Devlet Hastanesi, 04.07.2019 tarihinde Kurşunlu İlçe Devlet Hastanesi, 05.07.2019 tarihinde Ilgaz Devlet Hastanesi, 08.07.2019 tarihinde Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve 09-10.07.2019 tarihlerinde ise Çankırı Devlet Hastanesi olmak üzere değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir.Değerlendirmeye sağlık tesislerimizin yönetimince hazırlanan 2018 yılı ve 2019 yılı ilk altı aylık süreleri içeren genel bir brifing sunumu ile başlanmıştır. Brifing sonrası sağlık tesislerimizin ilgili birimleri tek tek ziyaret edilmek suretiyle değerlendirilmiştir.