overlay

TUZ MADENİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN BEŞ YILLIK SAĞLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ-TUZ MADENİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN FİZİKİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çankırı İl sağlık Müdürlüğümüz adına Dr. Ayşegül AÇIKGÖZ,Dr. Bükre ÇIKMAN, İşyeri Hemşiresi Fatma Ebru ASLAN ve İşyeri Hemşiresi Mehtap ASTARLIOĞLU tarafından yürütülmüş olan, İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında İlimiz Çankırı’daki Kaya Tuzu Yataklarındaki yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek  Tuz Mağarası’na gerçekleştirilen ziyarette yapılmak istenen bilimsel çalışmalar için gerekli veriler elde edilmiş, gerekli bilgiler alınmış akabinde iki ayrı çalışma planlanmıştır. Birinci çalışma “Tuz madeninde çalışan işçilerin beş yıllık sağlık sonuçlarının değerlendirilmesi”, ikinci çalışma ise “Tuz madeninde çalışan işçilerin fiziki çalışma koşulları” olarak yapılandırılmış ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili çalışmaların poster sunumu hazırlanmış ve her iki çalışma da uluslararası kongrelerde sunulmuştur.