T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalıkları

Güncelleme Tarihi: 27/06/2019

     Müdürlüğümüz Çalışan Sağlığı Birim Sorumlusu olarak Dr. Ayşegül AÇIKGÖZ’ün Çalışan Sağlığı Daire Başkanı Sn. Selami DUMAN ile ‘’Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalıkları’’ konusunda yapılacak projeler kapsamında gerekli görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmede ‘’Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalıkları’’ projesinin makro düzeyde ANKARA ili ve mikro düzeyde ÇANKIRI ilinde uygulanması konusunda gerekli adımlar atılmış olup Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı ve Kronik Hastalıklar Daire Başkanlığı gibi paydaş uzmanlık alanlarıyla ortak çalışmalara başlanmıştır

  • Basın Bülteni_Ek_55e2b8fe-7578-4887-8092-3bfd020184cd.jpg
  • Basın Bülteni_Ek_9d4c21ef-4ec1-4b7e-a4d7-d004a30e67ea.jpg