overlay

ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÜST HİZMET BÖLGESİNDEN ALT HİZMET BÖLGESİNE ATAMA MÜNHAL KADROLAR

DUYURU !!!

    İl İçi Atama Komisyonu kararı ile Acil sağlık hizmetlerinin ilimizde daha etkin bir şekilde yürütülmesi açısından 112 sağlık birimlerimizde yeterli personel sayısının sağlanması maksadıyla Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde dengeli personel dağılımını sağlamak ve personel durumu açısından Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atama başlıklı 26’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında geçen “Personelin talebi hâlinde, il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere PDC ve kadronun uygun olması hâllerinde atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir.” hükmü kapsamında personel ihtiyacı bulunan aşağıda belirtilen Müdürlüğümüze bağlı İlçe 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına atama yapılmak üzere İl Merkezinde Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) unvanında görev yapan personellerin 17 – 21 Haziran 2019  tarihleri arasında müracaatları alınacaktır.

  Atama yapılacak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna ilan edilen kadro sayısından fazla müracaat olması halinde hizmet puanı en yüksek olan personelden başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar personelin yerleştirilmesi gerçekleştirilecektir.

 İlan edilen münhal kadrolara İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Komuta Kontrol Merkezi ve İlimiz Merkez 112  Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) unvanında başvuruda bulunan personellerden aynı birimden birden fazla müracaatta bulunulması halinde çalıştığı kurumun mevcut personel durumunu dikkate alınarak İl İçi Atama Komisyonu tarafından değerlendirilerek bulundukları birimde hizmetlerin aksamaması için azami sayıda personelin hizmet puanı en yüksek olan personelden başlamak üzere yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir.

İlanen duyurulur.

MÃœNHAL YERLER.pdf