overlay

AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI VE TOPLUM SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA YÖNELİK OBEZİTE, DİYABET, DİYABET TEDAVİSİ VE ÖZBAKIMI, KANSER TARAMALARI, KANSER FARKINDALIĞI KONULARINDA EĞİTİM VERİLDİ

AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI VE TOPLUM SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA YÖNELİK OBEZİTE, DİYABET, DİYABET TEDAVİSİ VE ÖZBAKIMI, KANSER TARAMALARI, KANSER FARKINDALIĞI KONULARINDA EĞİTİM VERİLDİ

    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın emirleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda görevli, aile hekimleri ve aile sağlığı elamanlarının günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini ve görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla İlimiz aile hekimlerine yönelik Uzm. Dr. Arzu DENLER KILIÇ ve Uzm.Dr. Ahmet ABBASOĞLU tarafından 01-02.04.2019 tarihleri arasında “Obezite,Diyabet, Diyabet Tedavisi ve Özbakımı,Kanser Taramaları, Kanser Farkındalığı" konularında  eğitim verilmiştir. Yine aynı amaçla 03-04.04.2019 tarihlerinde İlimiz Topum Sağlığı Merkezleri Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışmanlık Hizmetleri birimlerinde görevli personele ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik Uzm.Dr. Ahmet ABBASOĞLU, Dyt.Esra KOCAMIŞ BAŞ ve Ebe Aynur ÖZKAN tarafından eğitim verilmiştir. Eğitim sonrasında eğitimci Uzman Doktorlarımıza teşekkür; katılımcılara ise katılım belgeleri takdim edilmiştir.

  • Hizmetiçi Eğitim Web_Ek_02b49be8-1a2b-45c4-b105-2edab590a7dd.JPG
  • Hizmetiçi Eğitim Web_Ek_198740b6-733c-447e-aa07-2fed0673661b.jpeg
  • Hizmetiçi Eğitim Web_Ek_472b2a94-63f7-4faa-89b0-2c66e8059b0a.jpeg
  • Hizmetiçi Eğitim Web_Ek_48ae9294-173b-436f-8970-3859504ab76c.jpeg
  • Hizmetiçi Eğitim Web_Ek_8a80a460-d112-4e39-9d43-3b218e0f6f42.jpeg
  • Hizmetiçi Eğitim Web_Ek_d2e15c20-2402-47f1-a932-fe5e1fd743e8.jpeg