overlay

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Yerinde Değerlendirmeler Yapılmıştır..!

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Hastane'lerin işlevsel ve amaçsal açıdan uyumunun sağlanması, standart ve değerlendirme ölçütlerinin anlaşılabilirlik, ölçülebilirlik, kapsayıcılık, amaca uygunluk, uygulanabilirlik ve başarılabilirlik açısından değerlendirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz İl Kalite Koordinatörlüğü Birimi tarafından saha çalışmaları yapılmış hastanelerimiz değerlendirilmiştir.

 • 20190218_143924.jpg
 • 20190218_145257.jpg
 • 20190218_155646.jpg
 • 20190218_161419.jpg
 • 20190219_121044.jpg
 • 20190219_121127.jpg
 • 20190219_121155.jpg
 • 20190219_121318.jpg
 • 20190219_130941.jpg
 • 20190219_164829.jpg
 • 20190220_104954.jpg
 • 20190220_113453.jpg
 • 20190220_115924.jpg
 • 20190220_120006.jpg
 • 20190220_134656.jpg
 • 20190221_111650.jpg
 • 20190221_111734.jpg
 • 20190222_125405.jpg
 • 20190222_130313.jpg
 • 20190222_140303.jpg
 • 20190222_153738.jpg
 • 20190225_121657.jpg
 • 20190225_150916.jpg
 • 20190228_111515.jpg
 • 20190228_120446.jpg
 • 20190228_164123.jpg