overlay

TUZ ve SAĞLIK..!

TUZ ve SAĞLIK

     Tuz, yüzyıllardır besinlerin bozulmadan saklanması ve besinlerin tadını arttırmak amacıyla katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Tuz,sodyumveklorminerallerindenoluşansodyumklorürşeklindedir.Tuz,deniztuzu (deniz suyunun buharlaştırılması ile elde edilir) ve kaya tuzu (halite, göl yataklarından veya toprak altından elde edilir, kurutulur) olarak eldeedilir.

Sodyum klorür içeriği tüm tuzlarda (kaya, deniz, sofra tuzu) yaklaşık olarak aynıdır. Sodyum insanlar için elzem bir mineraldir. Günlük gereksinme 8-10 mmol’dur    (184-

230 mg). Türkiye’de günlük kişi başına tuz tüketiminin yüksek (9,9 g/gün) olduğu bilinmektedir.DünyaSağlıkÖrgütügünlüktuztüketiminin5g/gün(2000mg/günsodyum)ve altında olmasını önermektedir. Sofra tuzunun %40’ı sodyumdur. 1500 mg sodyum 3750 mg tuza (yaklaşık ¾ tatlı kaşığı) eşdeğerdir. Günlük tüketilmesi önerilen tuzun %75’i doğalolarak besinlerin yapısındabulunmaktadır.

Tüm tuzlardaki sağlık etkilerini oluşturan madde sodyumdur.

Her türlü aşırı tuz tüketimi ile fazla sodyum alımının; kan basıncını arttırdığı, kardiyovasküler hastalıklar için temel risk etmeni olduğu, mide kanser riskini arttırdığı ve kanserlerden ölümlere neden olduğu bilimsel olarak belirtilmektedir.

Bu nedenlerle beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesinde diyetle sodyum alımının dolayısı ile tuz alımının azaltılması önerilmektedir.

Tümtuzların;kaya,deniz,sofratuzu,aromalıtuzlar,organiktuz,vb.olmaküzere hepsinin yapısı aynıdır, “sodyumklorürdür”. Kaya tuzları yapılarında eser miktarlarda (sağlık üzerine etki edemeyecek kadar az düzeyde, yani “çok az” miktarda) diğer mineralleri bulundururlar.

“Tuzu tuz yapan içindeki sodyumdur”. Hangi tuz çeşidi olursa olsun fazla miktardatüketmeközellikle kalp ve damar hastalığı varsa (hipertansiyon, kalp yetersizliği gibi) önemli sağlık sorunlarına yol açar.

Diğeryandansofratuzusıklıklaiyotlazenginleştirilerekönemlihalksağlığısorunuolan iyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesinde büyük önemtaşır.

Sonuç olarak her çeşit tuzun (sodyum) aşırı tüketiminin zararları bilinmektedir

Aşırıtuztüketimininazaltılmasıvekullanılantuzundaiyotlazenginleştirilmiştuzolması önerilmektedir.