overlay

Sürekli İşçi Alımı Kapsamında Başvuru Değerlendirme Sonuçları ile Sözlü Sınava Alınacak Aday Listeleri Hakkında Duyuru ..!

   
    Bakanlığımız taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında Bakanlığımızca kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere bildirilen adayların başvuru evraklarını incelenmiş olup başvuru sonuç listesi ve başvuru değerlendirme neticesinde oluşan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi ekte yayınlanmıştır.


Bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ.pdf

başvuru değerlendirme sonuçları.pdf