overlay

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAMI DUYURU

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAMI DUYURU

     Bakanlığımız taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere,Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında Bakanlığımızca kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen adayların listesi belirlenerek Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanmış olup,

* 15 Ocak 2019 tarihinde Noter huzurunda kura usulü ile belirlenen ASIL adaylar(öncelikliler dahil) İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından sözlü sınava alınacaklardır.

* 15 Ocak 2019 tarihinde Noter huzurunda kura usulü ile belirlenen ASIL adaylar(öncelikliler dahil) başvuru belgelerini Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Aksu Yerleşkesinde bulunan İnsan Kaynakları Birimine 18 – 19 Ocak 2019 tarihlerinde teslim etmeleri gerekmektedir.

* İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından belge kontrolü yapılacaktır.

* Kuraya tabi mesleklerde ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katı aday sözlü sınava alınacaktır. Ancak, İl sağlık müdürlüğümüz tarafından yapılan belge kontrolü sonucunda; başvuru şartlarını taşımayanlar ile herhangi bir nedenle sözlü sınava katılamayacaklardan dolayı ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katından az sayıda adayın kalması halinde, yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle azalan sayı kadar yedek aday sözlü sınava alınacaktır.

* Bu şekilde sözlü sınava alınacak yedek adayların da sınav öncesi İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından belge kontrolü yapılacaktır.

* Sözlü sınava alınacak adayların; başvuru belgeleri ile sözlü sınav yeri, saat ve tarihlerine ilişkin bilgilerini İl Sağlık Müdürlüğümüz internet adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

Asil ve Öncelikli Aday Listesi.pdf
Yedek Aday Lİstesi.pdf
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER.pdf