Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Çankırı Valiliği
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 18/07/2018

 1. DEĞERLERİMİZ
 • İnsani Değerleri Önemsemek
 • Hasta Sağlığı ve Güvenliğine Önem Vermek
 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine Önem Vermek
 • Bilimsel ve Araştırmacı olmak
 • Herkese Eşit Ve Hakkaniyetli Olmak
 • Teknolojik Olmak
 • Etik Ve Güvenilir Olmak
 • Etkili Ve Bütünsel Olmak
 • Şeffaf ve Samimi Olmak
 • Mükemmeliyetçi Olmak
 • Çalışanlarının Gelişimine Önem Vermek
 • Yenilikçi Olmak
 • Sağlıkla İlgili Konularda Belirleyici Yönlendirici Olmak
 • Sağlık Alanındaki araştırma, eğitim ve hizmet faaliyetlerini bütün olarak yürütmek
 • Ekip Ruhu