Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Çankırı Valiliği
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Basın Birimi

Güncelleme Tarihi: 27/07/2018

                                                                                             BASIN BİRİMİ GÖREV VE YETKİLERİ
   
  Sağlık Bakanlığı ve Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; verilen hizmetlerin, gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtılması, görsel ve yazılı medya kuruluşları ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması, basılı ve görsel materyallerin oluşturulması ve istatistiki çalışmaların yürütülmesi kapsamında; anlık ulusal ve sosyal medya takibini yapmak, medyada yer alan olumlu-olumsuz haberlerle ilgili işlemler yapmak, kuruma ait görselleri tasarlamak, televizyon ve radyo programına katılımla ilgili işlemleri yapmak, özel gün ve haftalarla ilgili işlemler yapmak, kurumsal web sitesinde ve sosyal medyada haber yayınlamak, basın bülteni hazırlanması, basın daveti, basın toplantıları ve röportajlar, basın bildirileri, bağlı kuruluşların basın faaliyetlerini koordine etmek, açılış, davet ve organizasyonlar, video çekim ve tanıtım faaliyetleri yapmak, kurumsal mesaj gönderimine ait işlemleri yapmak, İl Sağlık Müdürü'nün toplantılarının sekretaryasını yapmak, video telekonferans sisteminin kullanılmasını sağlamak birimin görev tanımları içerisindedir.