Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Çankırı Valiliği
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 16/01/2018

 İÇ KONTROL SİSTEMİ

 İÇ KONTROLÜN TANIMI VE AMAÇLARI 


İç Kontrolün Tanımı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İç Kontrolün Amaçları

 İÇ KONTROL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ALINAN ONAYLAR

663 sayılı KHK'dan sonra Bakanlığımıza bağlı taşra teşkilatları yeniden belirlendiğinden 31.01.2017 tarih ve 39434888-612 sayılı Müsteşarlık Makamı Onayı ile İç Kontrol Eylem Planı yürürlüğe girmiş olup bu konudaki çalışmalar başlamıştır.

02.12.2003 tarih ve 10775 sayılı Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03.02.2017 tarih ve E.12 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüz tarafından İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları başlatılmıştır.

İç Kontrol Eylem Planı 2017-2018

  
ETİK KURALLARI


Genel Etik Kuralları

 MEVZUAT


663 Sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamu İç Kontrol Uyum Genelgesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

 TEŞKİLAT ŞEMASI